Administracja serwerami

Nadzorujemy pracą systemów, zarządzamy kontami i uprawnieniami użytkowników końcowych, modernizujemy systemy, instalujemy i aktualizujemy oprogramowania w systemach, dbamy na bieżąco o bezpieczeństwo systemów i danych w systemach, wykrywamy i eliminujemy nieprawidłowości, współpracujemy z zewnętrznymi specjalistami jeśli jest to konieczne. Do tego wszystkiego na bieżąco dbamy o dokumentację całego środowiska.

W ramach tej usługi zajmujemy się m.in.: