Administracja stacjami roboczymi i użytkownikami

Całkowite lub częściowe zarządzanie stacjami roboczymi począwszy od przygotowywania i bieżącego dbania o stanowiska użytkowników, bieżące naprawy czy też modernizacje aż po bieżące dbanie o dokumentacje w tym inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.

W ramach tej usługi zajmujemy się m.in.: